เลือกผลิตภัณฑ์เช็ดให้เหมาะกับงานSelecting the Right Wiper – Based on Your Task

For These Tasks: Choose These Wipers:

Heavy duty machine & part wiping

Wiping metal shavings

Prepping surfaces with solvents

Cleaning rough surfaces


WYPALL X80
 

SHOPPRO* Shop Towels

Cleaning surfaces & tools

Heavy maintenance wiping

 


WYPALL X70
 
WORKHORSEโ Manufactured Rags

Applying thinners & solvents

Cable lubricant removal

Adhesive cleaning

Removing grease & soil in tight areas


WYPALLX60
 
TERIโ Reinforced Wipers

Absorbing large liquid spills & leaks

Routine industrial cleaning & maintenance

Removing soils and liquids from face and hands

 


WYPALL L40
 
Wipers

Single use parts & tool clean-ups

Mining operations maintenance

Hydraulic leak soakers and wiping

Retail store maintenance & cleaning


WYPALL L20
 
KIMTOWELSโ Wipers

Spray and wipe jobs

Glass surface cleaning

Absorb small liquid spills

Detail and final assembly wiping


WYPALLโ L10
 
Utility Wipes

 ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark  ผลิตภัณฑ์ ECOLAB  ผลิตภัณฑ์ 3M  งานพิมพ์โลโก้กระดาษรองแก้ว/เช็ดปาก  เครื่องขัดพื้นไทย Champion  เครื่องขัดพื้นนำเข้า YNC Thailand  อุปกรณ์อัตโนมัติในห้องน้ำ Marvel Technology  กรวยน้ำดื่มกระดาษ เฟสท์  ผลิตภัณฑ์ MMK PROFESSIONAL

ค้นหาผลิตภัณฑ์