ระบบการจ่าย Wipers (Dispenser System)

ระบบการจ่ายกระดาษไวเปอร์ ออกแบบมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า โดยการช่วยควบคุมการใช้งานและลดของเสีย นอกจากนั้นยังป้องกัน Wipers ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ให้อยู่อย่างสะอาดและปลอดภัย

  สินค้า Wipers ของ Kimberly-Clark มีให้เลือกหลายชนิด เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ทั้งยังมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

Product

Pop-up box

Brag box

Folded

Roll

WypALL X80 Shoppro . .

X

.
WypALL X70 Workhorse

X

 .

.
Kimcel Wipers . .

X

.
WypALL X60 Teri

X

. . .
WypALL Kimtowels Wipers .

X

. .
WypALL L10 Utility Wipers . . .

X

Kimtex Shop Towels .

X

. .
Kimwipes EX-L

X

. . .
Kimwipes EX-L (Large)

X

. . .
Kaydry EX-L

X

. . .
WypALL X70 Foodservice Towel . .

X

.

 

Pop-up Box

 • หยิบใช้ง่ายด้วยการดึงทีละแผ่น
 • ป้องกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งาน ไม่ให้เสียหาย
 • สามารถถือไปใช้ในงานได้สะดวก กล่องขนาดเล็ก

Brag Box

 • สำหรับจำนวนมากในการใช้
 • สะดวกเคลื่อนย้ายง่าย กล่องบรรจุมีขนาดเล็ก
 • ป้องกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้

Folded

 • หยีบใช้สะดวก
 • แต่ละห่อมีจำนวนเท่าๆกัน ง่ายต่อการเบิกจ่าย

Jumboroll Dispenser

 • สะดวกในการดึงใช้งาน
 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย
 • สามารถดึงได้ตามปริมาณที่ต้องการ
 • ประหยัด

 

 ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark  ผลิตภัณฑ์ ECOLAB  ผลิตภัณฑ์ 3M  งานพิมพ์โลโก้กระดาษรองแก้ว/เช็ดปาก  เครื่องขัดพื้นไทย Champion  เครื่องขัดพื้นนำเข้า YNC Thailand  อุปกรณ์อัตโนมัติในห้องน้ำ Marvel Technology  กรวยน้ำดื่มกระดาษ เฟสท์  ผลิตภัณฑ์ MMK PROFESSIONAL

ค้นหาผลิตภัณฑ์