ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Kimberly-Clark Professional, Terinex Siam, Ecolab, Champion Professional, YNC Thailand , Marvel Technology, Thai Paper, , MMK PROFESSIONAL

ผลิตภัณฑ์ของเรา เหมาะสำหรับ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ ที่ต้องสั่งซื้อเพื่อใช้ในหน่วยงาน จำนวนมาก เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และหน่วยงานราชการ

*** ยินดีบริการกล่องใส่กระดาษ (Dispenser) สำหรับการสั้งซื้อแบบมีระยะเวลา ***
 Wipers คืออะไร
ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร ห้องทดลอง รวมถึงขบวนการผลิต ล้วนจำเป็นต้องใช้ Wipers ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร เตรียมพื้นผิว หรือส่วนที่เปื้อนตามร่างกาย
 HACCP คืออะไร
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
 ระบบการจ่าย Wipers (Dispenser System)
ระบบการจ่ายกระดาษไวเปอร์ ออกแบบมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า โดยการช่วยควบคุมการใช้งานและลดของเสีย นอกจากนั้นยังป้องกัน Wipers ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ให้อยู่อย่างสะอาดและปลอดภัย
 สบู่ล้างมืออุตสาหกรรมกลิ่นส้มผสมเม็ดขัด (naturally tuff )
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เปิดตัวสินค้า สบู่ล้างมืออุตสาหกรรมจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาห กรรม-อู่ซ่อมรถ ชูจุดขายด้วยเนื้อสบู่เข้มข้น พร้อมส่วนผสมของเม็ดขัดพลาสติกจะช่วยล้างคราบน้ำมัน จาระบี และคราบสกปรกได้ง่ายขึ้น
 สินค้าฉลากเขียว
ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) คือฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมายถึง สินค้า และบริการหลายประเภท ยกเว้น ยา เครื่องดื่ม และอาหาร
 เลือกผลิตภัณฑ์เช็ดให้เหมาะกับงาน
Selecting the Right Wiper – Based on Your Task
 ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark  ผลิตภัณฑ์ ECOLAB  ผลิตภัณฑ์ 3M  งานพิมพ์โลโก้กระดาษรองแก้ว/เช็ดปาก  เครื่องขัดพื้นไทย Champion  เครื่องขัดพื้นนำเข้า YNC Thailand  อุปกรณ์อัตโนมัติในห้องน้ำ Marvel Technology  กรวยน้ำดื่มกระดาษ เฟสท์  ผลิตภัณฑ์ MMK PROFESSIONAL

ค้นหาผลิตภัณฑ์