ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม 3 M

Carpet Care ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม
 
 
ScotchgardTM Spot Remover  & Upholstery Cleaner ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเปื้อนบนพรม  ชนิดกระป๋องสเปรย์ 
•  ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก หรือรอยเปื้อนทั่วไป ที่เกิดขึ้นใหม่ เหมาะสำหรับใช้เก็บจุดบนพรม และเบาะ ผ้าบุกำมะหยี่ 
• เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดประจำวัน
วิธีใช้ 
1. ขจัดเศษผงและความชื้นออกจากบริเวณคราบสกปรก  - สำหรับคราบแห้ง ใช้ช้อนหรือเกรียงพลาสติก  ขูดเศษผงบริเวณคราบเปื้อนออก แล้วใช้  เครื่องดูดฝุ่นดูดซ้ำา - สำาหรับคราบเปียก ใช้ผ้าหรือฟองน้ำาซับบริเวณ  คราบที่เปียก 
2. เขย่ากระป๋องให้ผลิตภัณฑ์เข้ากัน หมุนหัวฉีดให้ ปลายลูกศรส่วนหัวชี้ตรงกับจุดสีดำ 
3. ฉีดผลิตภัณฑ์บนคราบเปื้อน ใช้แปรงปัดคราบสกปรก โดยให้ทิศทางการปัดเริ่มจากด้านนอกเข้าด้านใน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกกระจายออก 
4. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำ โดยกดลงบนคราบสกปรก
 
3M Carpet Cleaning Pad แผ่นขัดพรม (แผ่นสีขาว) ขนาด 17 นิ้ว 
• ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวพรม และ เครื่องขัดพื้นความเร็วรอบต่ำ
 
 
 
วิธีใช้ 
1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน (6 ออนซ์ ต่อ 1 แกลลอน) 
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด 
3. ใช้เครื่องพ่นผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ลงไปบนพื้นผิว ของพรมที่ต้องการทำาความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ ซักพรม 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถ ทำความสะอาดได้ 200-300 ตารางฟุต) 
4. ใช้แผ่นขัดพรมติดกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำ เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณ หรือใช้กับเครื่องซักผิวหน้าพรมชนิดอื่นๆ 
5. ใช้เครื่องทำาความสะอาดจนฟองบนพรมหมด 
6. ใช้เครื่องดูดน้ำาจนพรมแห้ง และควรดูดฝุ่นซ้ำ หลังพรมแห้ง
 
 
3M Carpet Cleaner ผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม (ฉลากสีเขียว)
• น้ำยาทำาความสะอาดผิวพรมโดยใช้ร่วมกับแผ่นขัดพรม (3M Carpet Cleaning Pad) หรือแผ่นบอนเน็ทและ เครื่องขัดพื้นรอบต่ำา 
• ฟองน้อย แห้งเร็ว และยังสามารถขจัดคราบสกปรก ที่ขจัดยาก เช่น คราบเขม่า คราบเศษดินทราย  คราบกาแฟ คราบหมากฝรั่ง 
• เหมาะสำาหรับพรมที่ไม่สกปรกมาก และต้องการใช้งาน โดยเร็ว 
• หลังจากขัดแล้วควรดูดฝุ่นตาม 
วิธีใช้ สำหรับการซักผิวหน้าพรม 
1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 20 ส่วน (6 ออนซ์ ต่อ 1 แกลลอน) 
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด 
3. ใช้เครื่องพ่นผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ลงไปบนพื้นผิว ของพรมที่ต้องการทำาความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ ซักพรม 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถ ทำาความสะอาดได้ 200-300 ตารางฟุต) 
4. ใช้แผ่นขัดพรมติดกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำา เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณ หรือใช้กับเครื่องซักผิวหน้าพรมชนิดอื่นๆ 
5. ใช้เครื่องทำาความสะอาดจนฟองบนพรมหมด 
6. ใช้เครื่องดูดน้ำาจนพรมแห้ง และควรดูดฝุ่นซ้ำา หลังพรมแห้ง
 วิธีใช้ สำาหรับการซักแบบถึงรากพรมหรือเอ็กแทรคชั่น 
1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 30 ส่วน คนให้เข้ากัน 
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด 
3. เทน้ำายาที่ผสมแล้วลงในถังน้ำายาของเครื่องซักพรม แบบเอ็กแทรคชั่น (น้ำายาที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถใช้ได้สำาหรับพื้นที่ 50 ตารางฟุต) 
4. เดินเครื่อง ปล่อยน้ำยา แล้วลงแปรงซัก ดูดน้ำา หลังซักตามต้องการ 
5. เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด 

6. ปล่อยให้พื้นพรมแห้งสนิท และควรดูดฝุ่นซ้ำา หลังพรมแห้ง 

 ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark  ผลิตภัณฑ์ ECOLAB  ผลิตภัณฑ์ 3M  งานพิมพ์โลโก้กระดาษรองแก้ว/เช็ดปาก  เครื่องขัดพื้นไทย Champion  เครื่องขัดพื้นนำเข้า YNC Thailand  อุปกรณ์อัตโนมัติในห้องน้ำ Marvel Technology  กรวยน้ำดื่มกระดาษ เฟสท์  ผลิตภัณฑ์ MMK PROFESSIONAL

ค้นหาผลิตภัณฑ์