กล่องใส่น้ำยาปรับอากาศ

ห้องน้ำของคุณหอมสะอาดอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องจ่ายน้ำหอมปรับอากาศที่ไว้วางใจได้

การควบคุมกลิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ฉีดพ่นน้ำยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ สามารถตั้งให้น้ำยาให้อยู่ได้นาน 30, 60 หรือ 90 วัน ตั้งเวลาให้เครื่องเริ่มทำงานได้ตามความต้องการ 12 หรือ 24 ชั่วโมง เลือกให้เครื่องทำงานได้ 5,6 หรือ 7 วัน ต่อสัปดาห์ ตามการใช้งานจริง ภาพตัวเลขบนหน้าปัด บอกจำนวนวันที่ต้องเปลี่ยนน้ำยาขวดใหม่ เลือกสัญญาณภาพ/ เสียงเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือน้ำยาขวดใหม่ หัวฉีดใหม่ ป้องกันการทิ้งคราบของน้ำยาบนกล่องบรรจุ

 

Package Dimensions   

จำนวนหน่วยต่อลัง :   1 

 ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark  ผลิตภัณฑ์ ECOLAB  ผลิตภัณฑ์ 3M  งานพิมพ์โลโก้กระดาษรองแก้ว/เช็ดปาก  เครื่องขัดพื้นไทย Champion  เครื่องขัดพื้นนำเข้า YNC Thailand  อุปกรณ์อัตโนมัติในห้องน้ำ Marvel Technology  กรวยน้ำดื่มกระดาษ เฟสท์  ผลิตภัณฑ์ MMK PROFESSIONAL

ค้นหาผลิตภัณฑ์