กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือ

กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือ ดีไซน์ที่สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดมือและส่งเสริมสุขอนามัยมือที่ดี

  ชื่อ รหัส สี จำนวน/แพ็ค หน่วย/ลัง
AQUARIUS* Slimroll Hand Towel Dispenser
AQUARIUS* Slimroll Hand Towel Dispenser  69530 ขาว   1
AQUARIUS* Hard Roll Towel Dispenser
AQUARIUS* Hard Roll Towel Dispenser  69590 ขาว   1
AQUARIUS* Single Clip Folded Hand Towel Dispenser
AQUARIUS* Single Clip Folded Hand Towel Dispenser  70220 ขาว   1
AQUARIUS* Single Clip Interfold Hand Towel Dispenser
AQUARIUS* Single Clip Interfold Hand Towel Dispenser 69560 ขาว   1
AQUARIUS* C-FOLD Double Clip Dispenser
AQUARIUS* C-FOLD Double Clip Dispenser  69540 ขาว   1
AQUARIUS* Double Clip Folded Hand Towel Dispenser
AQUARIUS* Double Clip Folded Hand Towel Dispenser 70230 ขาว   1
AQUARIUS* Compact Towel Dispenser
AQUARIUS* Compact Towel Dispenser  70240 ขาว   1

 

 ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark  ผลิตภัณฑ์ ECOLAB  ผลิตภัณฑ์ 3M  งานพิมพ์โลโก้กระดาษรองแก้ว/เช็ดปาก  เครื่องขัดพื้นไทย Champion  เครื่องขัดพื้นนำเข้า YNC Thailand  อุปกรณ์อัตโนมัติในห้องน้ำ Marvel Technology  กรวยน้ำดื่มกระดาษ เฟสท์  ผลิตภัณฑ์ MMK PROFESSIONAL

ค้นหาผลิตภัณฑ์