ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Kimberly-Clark Professional, Terinex Siam, Ecolab, Champion Professional, YNC Thailand , Marvel Technology, Thai Paper, 3M , MMK PROFESSIONAL

ผลิตภัณฑ์ของเรา เหมาะสำหรับ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ ที่ต้องสั่งซื้อเพื่อใช้ในหน่วยงาน จำนวนมาก เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และหน่วยงานราชการ

*** ยินดีบริการกล่องใส่กระดาษ (Dispenser) สำหรับการสั้งซื้อแบบมีระยะเวลา ***